Etusivu
Kirjoituskilpailu 2012
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2012
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2012

Suojelijan tervehdys

Hyvät kirjoittajat

Saamme tänä päivänä täysin rinnoin iloita suomalaisuudesta ja suomen kielestä, kansakunnastamme ja kulttuuristamme. Ne ovat meidän identiteettimme, muistimme ja ajattelumme perusta tai runoilija Helvi Juvosen sanoin:

” – – kalliopohja, joka kantaa ihmiset, toistensa lomaan puristuneet kiteet, eriväriset ja särmikkäät.”

Tätä rakasta kalliopohjaa ja näitä ainutkertaisia kiteitä kutsuu jo viidettä kertaa järjestettävä Suomalainen kirjoituskilpailu jälleen tutkimaan.

Kilpailun aiheena on ”Suomalaiset arvot ja moraali”. Kirjoitusaiheet haastavat pohtimaan arvojen, moraalin ja etiikan merkitystä kansalle ja yksittäiselle kansalaiselle. Aiheet käsittelevät esimerkiksi tulevaisuuden työtä, verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa, nuorten syrjäytymistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Suomalaisuusaatteen puolesta taistelleen kansallisfilosofimme J.V. Snellmanin (1806-1881) mukaan kansakuntamme kehitys on mahdollista ainoastaan suomen kielen kautta:

”Sanon tämän tietoisena siitä, että minun ääneni on vain yhden yksilön ääni, mutta myös lujasti tietoisena, että tunnen mitä tämä minun kansakuntani pitää sisällään, ajattelee ja tahtoo”
(Snellman 1863).

Suomalainen kirjoituskilpailu tarjoaa areenan 2010-luvun yksilön äänelle. Kilpailussa
halutaan kuulla, mitä Te nuoret kirjoittajat koette kansakuntamme ajattelevan ja tahtovan. Monimuotoisessa maailmassa ihmisiä yhdistävien asioiden tutkiminen on polku kohti syvempää itseymmärrystä.

Jokainen teistä voi kirjoittaa äänensä kuuluviin omassa ajassamme mutta myös oman sukupolvenne yli. Rohkeudesta olla oma itsensä ja uskalluksesta jakaa ajatuksensa ja tunteensa on syntynyt lukemattomia suomalaisia menestystarinoita.

Toivotan kaikille kirjoittajille inspiraatiota, uteliaisuutta ja voimia luovaan ajatteluun sekä onnea kilpailussa!

Jenni Haukio