Etusivu
Kirjoituskilpailu 2013
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2013
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2013

Suojelijan tervehdys

Hyvät kirjoittajat

Oman kielen ja oman kulttuurin tuntemus on perusta, jolle rakennamme tietomme ja ymmärryksemme ympäröivästä maailmasta. Oman kielen hallitseminen antaa avaimet muiden kielten opiskeluun ja sitä kautta maailman monimuotoisuuden ymmärtämiseen. Kouluissa äidinkieli on yksi tärkeimmistä oppiaineista. Äidinkielemme antaa meille rakennuspuut muiden oppiaineiden oppimiseen ja saadun tiedon analysointiin. Oma kieli avaa väylän omiin juuriin ja auttaa kansakuntaa rakentamaan omaa kansallista identiteettiään terveelle pohjalle.

Suomi viettää tänä vuonna säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlaa. Helsingin valtiopäivät käynnistivät vuonna 1863 kehityskulun, joka avasi suomalaisille mahdollisuuden omaan kieleen ja kirjallisuuteen. 150 vuotta sitten käynnistyi myös voimakas kansallinen herääminen. Lukuisat valtiopäivämiehet, kirjailijat, taiteilijat, opettajat ja aktiiviset kansalaiset veivät eteenpäin suomalaisuutta, jota tänään pidämme itsestäänselvyytenä.

Maailma ei ole koskaan valmis. Meidän on aina tehtävä työtä edistyksen hyväksi. Kieli on väline, jolla voimme keskustella ja väitellä, ilmaista itseämme suullisesti ja kirjallisesti sekä rakentaa rauhanomaista maailmaa ympärillämme. Kansainvälistyvässä maailmassa, jossa osaamme yhä useampia kieliä, oman kielen kunnioitus ja vaaliminen on merkityksellistä. Se pitää jalkamme maassa ja antaa meille lujan tuen maailman muutoksissa.

Käyttäkää suomen kieltä rikkaasti ja luovasti. Vaalikaa sitä hyvää, mitä meillä on.
Kirjoittamisen iloa!

 

Eero Heinäluoma  Eduskunnan puhemies