Etusivu
Kirjoituskilpailu 2018
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2017
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2018

Suojelijan tervehdys yhdennentoista
Suomalaisen kirjoituskilpailun kirjoittajille

 Hyvä lukiolainen,
on suuri kunnia toimia Suomalaisen kirjoituskilpailun suojelijana. Tänä vuonna kilpailun teemana on "Suomen moninaisuus". Meistä jokainen joutuu joskus esittämään itselleen kysymyksen, kuka minä oikein olen. Minä vastaan, että olen nainen, äiti, aviovaimo, suomenkielinen, evankelisluterilainen, pohjalainen. Sinä olet jotakin muuta. Tästä huolimatta olemme yhtä arvokkaita ihmisinä.
Nykyisessä Suomessa tähän kysymykseen on yhä enemmän erilaisia vastauksia. Eräs esimerkki tästä on kieli. Minun lapsuuteni Suomessa kuuli suomea ja ruotsia, joskus harvoin englantia tai venäjää. Nykyisin maassamme puhutaan lähes 160 eri kieltä äidinkielenä.
Hyvä yhteiskunta on samanaikaisesti moninainen ja yhtenäinen. Tällaisessa yhteiskunnassa kunnioitetaan ihmisten erilaisuutta, vähemmistöjen oikeuksia ja yksilöllisiä elämänvalintoja. Samalla kuitenkin kunnioitetaan myös niitä perinteisiä arvoja, elämäntapoja ja traditioita, jotka yhdistävät suomalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi.
Suomalaiset ovat tulleet tunnetuiksi ihmisinä, jotka Jorma Eton kuuluisan runon mukaan "vastaavat kun ei kysytä, kysyvät kun ei vastata, eivät vastaa kun kysytään". Yhä moninaisemmaksi muuttuvassa Suomessa tarvitaan toisenlaista suomalaisuutta. Mitä erilaisempia ihmiset ovat, sitä tärkeämpää on aito ja toisia kunnioittava keskustelu yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi.

Muutos alkaa meistä itsestämme. Sinä voit näyttää mallia!

Paula Risikko,
eduskunnan puhemies