Etusivu
Kirjoituskilpailu 2012
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2012
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2012

Kilpailuohjeet

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2012–2013 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2012.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Työt kirjoitetaan suomeksi koneella yhdelle puolelle paperia, rivivälillä 2, fontilla 12.
Maksimipituus on viisi konekirjoitusliuskaa. Otsikon eteen laitetaan tehtävän numero.

Kirjoitelmat voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden tai historian ja yhteiskuntaopin kursseilla. Niitä ei palauteta. Jokaiseen työhön pitää liittää erillisellä paperilla opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös ilmoittamaan koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kirjoitelmien arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, hänen kykynsä hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä kyky käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kukin opettaja voi lähettää kilpailuun kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitelmaa,
osoitteeseen

Helsingin Suomalainen Klubi
Kirjoituskilpailu
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki

Tehtävät tulee postittaa viimeistään itsenäisyyspäivää seuraavana arkipäivänä.