Etusivu
  Kirjoituskilpailu 2018
- Arvostelulautakunta
-  Kilpailuohjeet
Palkinnot
- Tehtävät
- Lähetelomake
Kilpailun tulokset 2017
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2018

Kilpailuohjeet

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2018–2019 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2018.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Työt kirjoitetaan suomeksi koneella yhdelle puolelle paperia, rivivälillä 2, fontilla 12.
Maksimipituus on viisi konekirjoitusliuskaa. Otsikon eteen laitetaan tehtävän numero.

Kirjoitelmat voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden tai historian ja yhteiskuntaopin kursseilla. Jokaiseen työhön pitää liittää kilpailun internetsivuilta tulostettava lähetelomake. Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä. Kirjoitelmia ei palauteta

Kirjoitelmien arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, hänen kykynsä hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä kyky käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kukin opettaja voi lähettää kilpailuun kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitelmaa,
osoitteeseen

Helsingin Suomalainen Klubi
Kirjoituskilpailu
Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki

Tekstit tulee postittaa viimeistään itsenäisyyspäivää seuraavana arkipäivänä.