Etusivu
  Kirjoituskilpailu 2019
- Arvostelulautakunta
-  Kilpailuohjeet
Palkinnot
- Tehtävät
- Lähetelomake
Kilpailun tulokset 2018
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
 

Suomalainen kirjoituskilpailu 2019

Kilpailuohjeet

Kilpailun säännöt

Ajankohta

Kilpailu alkaa lukuvuoden 2019–2020 alusta ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2019.

Osallistujat

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Kilpailuohjeet

Työt tulostetaan yhdelle puolelle paperia, rivivälillä 2, fontilla 12. Kirjoituksen sopiva pituus on noin 6 000 merkkiä. Otsikon eteen merkitään aiheen numero.

Kirjoitukset voidaan tuottaa äidinkielen ja kirjallisuuden, historian tai yhteiskuntaopin kursseilla. Niitä ei palauteta. Jokaiseen työhön pitää liittää kilpailun internetsivuilta tulostettava lähetelomake. Lomakkeeseen merkitään kilpailuaiheen numero, kirjoituksen otsikko, opiskelijan nimi, lukion nimi ja osoite sekä ohjaavan opettajan nimi ja yhteystiedot. Opettajaa pyydetään myös merkitsemään lomakkeeseen koulussa kilpailuun osallistuneiden kokonaismäärä.

Kirjoitusten arvioinnissa painottuvat kirjoittajan kyky tarkastella aihettaan kiinnostavista näkökulmista, rajata tarkastelu onnistuneesti, hyödyntää oppimaansa ja tietolähteitä sekä käyttää suomen kieltä aiheeseen sopivalla tavalla.

Kukin opettaja voi lähettää kolme parhaaksi katsomaansa kirjoitusta kilpailuun, osoitteeseen

Helsingin Suomalainen Klubi,

Kirjoituskilpailu,

Kansakoulukuja 3, 00100 Helsinki.

Tekstit tulee postittaa viimeistään itsenäisyyspäivää seuraavana arkipäivänä.