Etusivu
Kirjoituskilpailu 2012
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2012
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2012

Tehtävät

Nyt viidennellä kerralla kilpailun teemana on ”Suomalaiset arvot ja moraali”. Kirjoitusaiheet haastavat lukiolaiset pohtimaan arvojen, moraalin ja etiikan merkitystä kansalle ja yksittäiselle kansalaiselle sekä erityisesti sitä, minkälaisina tämän päivän nuoret suomalaiset näkevät tulevaisuutensa.

Tehtävät

Otsikoi tekstisi ja laita otsikon eteen tehtävän numero:

 1. Tutki alueesi kunnallisvaalimainontaa ja muuta vaalikampanjointia. Millä keinoilla ja arvoilla pyritään kuntapäättäjiksi?
 2. Pohdi, millaista työtä haluaisit tulevaisuudessa tehdä ja millaisessa työyhteisössä
  työskennellä. Mitä tulevaisuuden työ oikein on, ja mitä työ sinulle merkitsee?
 3. Pohdi, miksi sukupuolten tasa-arvo ei Suomessa toteudu ammatinvalinnassa riittävän hyvin ja miten tasa-arvoa voitaisiin edistää.
  Taustatietoa: Nuorten ammatinvalinnat ovat meillä muihin OECD-maihin verrattuna varsin sukupuolisidonnaisia, vaikka nuorten asenteet sukupuolten tasa-arvoa kohtaan ovat myönteisiä. Pojat ovat selvästi tyttöjä taipuvaisempia pitäytymään totutuissa, sukupuoleen leimautuneissa ammateissa. Tytöt puolestaan eivät usko omaan osaamiseensa luonnontieteissä ja matematiikassa.
 4. Kirjoita vanhuksen elämästä terveyskeskuksen vuodeosastolla tai lapsen kokemuksista lastentarhassa. Voit eläytyä vanhuksen tai lapsen rooliin tai kirjoittaa hoitoalan työntekijän tai omaisten näkökulmasta. Miten roolihenkilösi kokemuksissa konkretisoituvat nykyajan arvot?
 5. Ovatko verkkoviestintä ja sosiaalinen media muuttaneet käsitystämme oikeasta ja
  väärästä?
 6. Suomessa on yli 50 000 syrjäytynyttä 15–29-vuotiasta nuorta, mikä tarkoittaa noin viittä prosenttia kyseisestä ikäryhmästä. Heistä 32 500 ei edes ole rekisteröitynyt työttömiksi työnhakijoiksi. Kukaan ei tarkkaan tiedä, keitä nämä syrjäytymisvaarassa olevat ovat. Pohdi ilmiötä ja sen syitä. Voit käyttää apunasi EVAn raporttia Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?, luettavissa osoitteessa http://www.eva.fi/julkaisut/eva-analyysi-hukassa-keitä-ovat-syrjäytyneet-nuoret/3823/
 7. Kirjoita nykyajan arvoista. Valitse jompikumpi näkökulmista.

  a. Kotia, uskontoa ja isämaata on pidetty perinteisinä suomalaisina arvoina. Mitkä ovat nykyajan yhteiset arvot, vai onko niitä enää olemassa?

  b. Mistä minun arvoni ovat peräisin?
 8. Valitse yksi suomalaisen nykykirjailijan teos, näkemäsi teatteriesitys tai 2000-luvun kotimainen elokuva, jossa arvokysymykset ovat keskeisiä. Analysoi ja tulkitse teosta arvojen näkökulmasta.