Etusivu
Kirjoituskilpailu 2013
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2012
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Suomalainen kirjoituskilpailu 2013

Tehtävät

Nyt kuudennella kerralla kilpailun teemana on kansanvalta. Vuoden 1863 syyskuussa kutsuttiin koolle Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäivät, joita pidetään Suomen säännöllisten valtiopäivien alkuna. Keisari oli jo aiemmin suonut Suomelle vuonna 1860 Snellmanin aloitteesta oman rahan, markan. Suomen kieli sai virallisen aseman kieliasetuksella 1863. Näillä valtiopäivillä tehtiin monia Suomen talous- ja yhteiskuntaelämää koskevia tärkeitä päätöksiä, jotka nopeuttivat maan kehittymistä nykyaikaiseksi kansalaisyhteiskunnaksi. 1800-luvun lopulla perustettiin monia kansalaisjärjestöjä ajamaan yhteisiä asioita. Esimerkiksi raittiusliike, nuorisoseuraliike ja poliittisten puolueiden toiminta saivat alkunsa.

 

Tehtävät

 Jokaisessa tehtävässä on tekstille laadittava oma otsikko.

 1. Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Miten kansa käyttää valtaansa?

 2. Maaseutu ja kaupunki – ikuisesti vastakkain?

 3. Esittele tuntemaasi tai sinulle tärkeää kansalaisjärjestöä, poliittista tai muuta yhdistystä tai vapaaehtoistoimintaa. Pohdi, mitä tähän toimintaan osallistuminen sinulle merkitsee.

 4. 1800-luvun lopussa naisille avautui tie yliopisto-opintoihin. Tutustu lähteiden avulla 1800- ja 1900-luvun vaihteen naisylioppilaiden ja opiskelijoiden elämään.

  Valitse tehtävistä toinen.  

  a) Eläydy 1800-luvun lopun naisopiskelijan elämään ja kirjoita häneltä kirje kotiväelle tai ystävälle.

  b) Kirjoita ensimmäiselle suomalaiselle naisylioppilaalle Maria Tschetschulinille (1870) tai ensimmäiselle maisteriksi valmistuneelle suomalaisnaiselle Emma Irene Åströmille (1873) kirje, jossa vertaat nykyajan opiskelijan elämää hänen elämäänsä.

 5. Tarkastele aatteiden tai jonkin aatteen, esimerkiksi työväenaatteen, suomalaisuusaatteen tai feminismin, ilmenemistä suomalaisessa kirjallisuudessa. Voit valita yhden kirjailijan tai vertailla useampaa teosta.

  Kirjailijaehdotuksia: Juhani Aho, Minna Canth, Arvid Järnefelt, L. Onerva, Ilmari Kianto, Väinö Linna, Märta Tikkanen, Pirjo Hassinen, Pirkko Saisio, Anja Kauranen (Snellman), Arja Tiainen, Jari Tervo.

 6. Jokaiselle Suomen kansalaiselle on perustuslaissa taattu sananvapaus. Vertaile sananvapauden toteutumista Suomessa eri aikoina.

 7. Nykyajan raittiusliike – tarvitaanko sitä ja millainen se voisi olla?

 8. Suomen kielellä on ollut virallinen asema 150 vuotta. Ensimmäiset suomenkieliset luennot pidettiin yliopistossa 1860-luvulla. Miltä suomen kielen tulevaisuus nyt näyttää?