Etusivu
Kirjoituskilpailu 2009
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät

Kilpailun tulokset 2009
- 2009 voittajat

Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Kilpailun tulokset 2009

Suomalainen kirjoituskilpailu osoitti:

Suomalaisnuoret osaavat kirjoittaa

Suomalainen kirjoituskilpailu haastaa nuoret kirjoittajat pohtimaan suomalaisuutta ja suhdettaan suomalaisuuteen. Kun kansainvälisillä kysymyksillä on käsittelijöitä ruuhkaksi asti, tuntuu tarpeelliselta saada tulevaisuuden vaikuttajat miettimään myös omia juuriaan, lähtökohtiaan ja tulevaisuuttaan tämän pienen kansan jäseninä.
Lehdistöneuvos Mikko Pohtolan testamenttiin pohjautuva kirjoituskilpailu toteutettiin kuluvana talvena toisen kerran Suomalaisen Klubin, Opetushallituksen, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton ja Äidinkielen opettajain liiton kanssa yhteistyössä.
Kirjoittajille oli tarjolla useita teemoja yleisotsikolla ”Suomessa, Suomesta, Suomeen”. Osanoton määrä, 64 kirjoitusta, oli selvästi enemmän kuin edellisellä kerralla, mikä osoitti, että teema innoitti nuoria ajattelijoita. Kokonaisuutena kilpailutöiden tasoa pidettiin tänä vuonna edellisvuotista selvästi korkeampana.

Kielen ja kaunokirjallisuuden osiossa kehotettiin kirjoittamaan eläytyen oman suvun jäsenen elämäntarina, samoin kertomaan, mistä suku on tullut ja miten suvun vaiheet liittyvät ajan tapahtumiin sekä mahdollisen muuttoliikkeen syihin ja seurauksiin.
Tämä osoittautui suosituimmaksi teemaksi, yhteensä 26 kirjoittajaa.

Toinen osio yllytti kirjoittamaan fiktiivisiä tekstejä autenttisten asiakirjojen pohjalta.
Oli mahdollista rajata itse käsittelynäkökulma, verrata maahanmuuttoon liittyvää aihetta mediassa tai keskustelupalstoilla esiintyviin käsittelytapoihin tai etsiä lähtökohtia julkaistusta valokuvasta. Myös kaunokirjallisuus- tai elokuvapohjainen lähtö oli mahdollinen. Ehkä hieman monikulmainen tehtävä innoitti yhdeksää kirjoittajaa, joista monella oli omakohtaisia kokemuksia maahanmuutosta.

Kolmas osio kehotti miettimään nimien merkitystä ihmisille: miksi ihmiset vaihtavat nimeä, miten nimistö on aikansa peili, mitä nimi kertoo ihmisestä. Melko erikoistunut aihe saavutti 14 kirjoittajaa. Samaan osioon liittyi vapaa aihe: minustako maahanmuuttaja? 15 kirjoittajaa kaavaili tai haaveili tulevasta olinpaikastaan jossakin.

Esikarsinnan jälkeen varsinaisen arvosteluraadin luettavaksi toimitettiin 11 parhaaksi katsottua työtä eri puolilta Suomea. Arvosteluraati koostui järjestävien tahojen edustajista. Arvosteluraadin puheenjohtajana toimi filosofian tohtori ja kirjailija Panu Rajala. Suomen Kuvalehden edustajana oli toimittaja Risto Lindstedt.
Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Suomalaisella Klubilla 2.3.2010. Tervehdyksensä tilaisuuteen toi ja palkinnot jakoi eduskunnan puhemies Sauli Niinistö. Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma esitti samoin tervehdyksensä, ja arvosteluraadin puheenjohtaja Panu Rajala loi katsauksen kilpailun tasoon ja aihevalintoihin. Kilpailun voittaja, Tuuli-Anna Huikuri Ressun lukiosta Helsingistä välitti tilaisuuden osallistujille voittajan ajatuksia valitsemastaan aiheesta ja kilpailusta.