Etusivu
Kirjoituskilpailu 2011
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät

Kilpailun tulokset 2011
- 2011 voittajat

Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Kilpailun tulokset 2011

Neljäs Suomalainen kirjoituskilpailu pohti murrosta

Neljäs Suomalainen kirjoituskilpailu on onnistuneesti pidetty. Viimeistään nyt voidaan todeta kilpailun vakiinnuttaneen asemansa yhtenä maamme arvostetuimmista ja suurimmista lukiolaisten kirjoituskilpailuista.

Siihen on luonnollisesti suuresti vaikuttanut se, että klubilla on parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit Opetushallitus, Äidinkielenopettajain liitto sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liitto. Suomen Kuvalehti ja Kustannusosakeyhtiö OTAVA ovat antaneet klubille erinomaista tukea lahjoittamalla palkintoja.

Kilpailun teema

Neljännen kilpailun teema oli ajankohtainen ”Murros”. Kirjoitusaiheet haastoivat lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat pohtimaan meneillään olevaa yhteiskunnan muutosta ja sen vaikutusta kansakunnan ja yksilön identiteettiin.
Opettajat saivat lähettää loppuarvosteluun kolme parhaaksi arvioimaansa kirjoitusta. Yhteensä kilpailun aiheista kirjoitettiin 502 kirjoitusta. Näistä kilpailussa arvosteltavaksi saatiin 104, joiden laatijat jakautuivat tasaisesti koko maan alueelle.

Monipuolinen aihepaletti

Ensimmäisessä tehtävässä pohdittiin suomalaista identiteettiä ja sitä, miten se on aikojen kuluessa muuttunut. Lähteeksi annettiin tuore maabrändityöryhmän raportti ja sen luoma kuva suomalaisista vahvuuksista. Tähän aiheeseen tarttui 14 kirjoittajaa.

Toisessa tehtävässä kirjoittaja pääsi pohtimaan uutisen merkitystä tiedonvälityksessä. Toisaalta pyydettiin kirjoittamaan positiivinen uutinen Suomesta ja toisaalta kysyttiin, miksi pääuutiset tai etusivun uutiset ovat harvoin ns. hyviä uutisia. Näihin aiheisiin saatiin 19 kirjoitusta.

Kolmannessa tehtävässä kirjoittaja pääsi pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän muutosta kotiväelle osoitetulla kirjeellä, jossa kuvattiin 1800-luvun nuoren ensimmäistä työpaikkaa teollistumisen alkuvaiheessa. Tästä aiheesta kirjoitti 11 oppilasta.

Neljännessä tehtävässä kirjoittaja pääsi pohtimaan suomalaisen urheilukulttuurin muutosta teemalla ”Veikko Hakulisesta Peetu Piiroiseen eli miten suomalainen urheilu on aikojen saatossa muuttunut?” Tämä ajankohtainen aihe innosti 10 kirjoittajaa.

Viidennessä tehtävässä nuori pääsi kirjoittamaan jostain suomalaisesta taideteoksesta tai taiteilijasta, joka on rikkonut rajoja esimerkiksi ilmaisutavallaan tai aihevalinnallaan. Tähan tarttui 15 kirjoittajaa.

Kuudennessa ja suosituimmaksi osoittautuneessa aiheessa kirjoittajat pääsivät pohtimaan ihmisen identiteetin muodostumista ja murrosiän merkitystä siinä teemalla ”Kun minusta tuli minä”. Tästä saimme arvioitavaksi 35 kirjoitusta

Kirjoitusten korkea taso säilyi

Kilpailua voidaan pitää tasoltaan erittäin korkeana. On jokseenkin varmaa, että neljännessäkin Suomalaisessa kirjoituskilpailussa palkitut nuoret tulevat näkymään lähivuosikymmeninä vaikuttajina maamme elämässä. Näin kunniapuheenjohtajamme testamentissaan ilmaisema toive tulee erinomaisesti täyttymään.