Etusivu
Kirjoituskilpailu 2012
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät

Kilpailun tulokset 2012
- 2012 voittajat

Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Kilpailun tulokset 2012

Nuorison arvot kohdallaan

Viides Suomalaisen kirjoituskilpailu osoitti, että ainakin kilpailuun osallistuneen nuorison arvomaailma on kunnossa ja voimme aikanaan luottaa heidän kantavan vastuunsa yhteiskuntamme säilymisestä. Kilpailuun tulleista kirjoituksista pystyi toteamaan, että nuoremme pohtivat ja kokevat syvästi myös viime vuosina runsaasti julkisuudessa olleita pienten lasten ja vanhusten kohtelussa olevia puutteita.

Kilpailun teema

Vuoden 2012 kilpailun teema oli ”Suomalaiset arvot ja moraali”. Kirjoitusaiheet haastoivat opiskelijat pohtimaan arvojen merkitystä kansalle ja erityisesti yksittäiselle kansalaiselle. Yhteensä kilpailun aiheista kirjoitettiin 386 kirjoitusta 43 koulussa eri puolilla Suomea. Opettajat saivat lähettää loppuarvosteluun kolme parhaaksi arvioimaansa kirjoitusta.

Kilpailun vakiintunut

Viides kilpailu osoitti, että kilpailu on muodostunut, ylioppilaskirjoitusten jälkeen, maamme arvostetuimmaksi lukiolaisten kirjoituskilpailuksi. Loppuarviointiin saadut sata kirjoitusta olivat korkeatasoisia ja arvokysymyksiin syväti, jopa henkilökohtaisesti tarttuvia.

Kilpailun koulumaailmassa saamaan hyvään arvostukseen vaikuttaa suuresti, että Helsingin Suomalainen klubi on saanut mukaansa kilpailujärjestelyihin maamme parhaat mahdolliset yhteistyökumppanit: Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liiton. Suomen Kuvalehti ja Kustannusosakeyhtiö Otava tukivat jälleen kilpailua erinomaisin lehti- ja kirjapalkinnoin.

Monipuolinen aihepaletti

Viides kilpailu mahdollisti kirjoittajille arvokysymysten pohdinnan monesta näkökulmasta, olihan nyt valittavana peräti kahdeksan aihetta, jotka käsittelivät muun muassa kunnallisvaalien vaalimainontaa ja vaalikampanjointia sekä minkälaisilla arvoilla Suomessa nykyuään pyritään kuntapäättäjiksi. Edelleen kirjoittajat voivat pohtia mitä työ tänään ihmiselle merkitsee sekä miksi ammatinvalinnassa sukupuolten tasa-arvo ei vielä 2000-luvullakaan maassamme.

Erittäin suosituksi osoittautuneessa tehtävässä kirjoittaja pääsi kertomaan näkemyksensä siitä, millainen vanhuksen päivä terveyskeskuksen vuodeosastolla tai lapsen päivästä lastentarhassa on. Erityisesti tämä tehtävä kirvoitti nuoret pohtimaan monelta kantilta kokemuksiaan sekä tekemään rakentavia ehdotuksia asiantilan korjaamiseksi.

Kokonaisuutena kilpailun suosituimmassa tehtävässä kirjoittaja pääsi pohtimaan nykyisen yhteiskuntamme arvoja ja niiden muutoksia sekä mistä hänen arvonsa ovat peräisin. Tästä aiheesta kirjoitettiin myös kilpailun voittajatyö.
Perinteisessä kirjallisuustehtävässä, kirjoittaja pääsi analysoimaan ja tulkitsemaan arvojen näkökulmasta jotain suomalaisen nykykirjailijan teosta tai teatteriesitystä.

Palkitsemistilaisuus Kalevalanpäivänä

Kilpailun suojelija filosofian maisteri Jenni Haukio jakoi Kalevalan päivänä palkinnot FT Panu Rajalan johtaman palkitsemislautakunnan valitsemille parhaille kirjoittajille:

1. Sini Ekroos, Lahden Yhteiskoulun lukio

2. Sanna Takalampi, Nurmon lukio

3. Erik Immonen, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu.

Lisäksi annettiin kolme kunniamainintaa seuraaville kirjoittajille:

- Valter Uotila, Lohjan yhteislyseon lukio

- Veera Nissi, Helsingin Suomlainen Yhteiskoulu ja

- Elisa Kössi, Lahden yhteiskoulun lukio.

Päätöspuheenvuorossaan kilpailun johtaja Pekka Rapila totesi, että kilpailua voitiin pitää jälleen erittäin korkeatasoisena ja kilpailun tulevaisuutta valoisana. Projektiryhmä onkin jo aloittanut kuudennen kirjoituskilpailun valmistelun. Teema tulee liittymään vuoden 1863 valtiopäiviin, joita pidettään Suomen säännöllisten valtiopäivien alkuna. Tuolloin tehtiin monia Suomen talous- ja yhteiskuntaelämää koskevia tärkeitä päätöksiä, jotka nopeuttivat maamme kehittymistä nykyaikaiseksi kansalaisyhteiskunnaksi.