Etusivu
Kirjoituskilpailu 2013
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät

Kilpailun tulokset 2013
- 2013 voittajat

Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Kilpailun tulokset 2013

Kansanvalta - suomalaisen voimanlähde


Suomalaisen kirjoituskilpailun 2013 teema ”Kansanvalta” osoitti kunnioitusta nykyaikaisen kansanedustuslaitoksemme juurille Helsingin valtiopäivillä vuonna 1863. Tuolloin tehtiin monia tänäänkin näkyviä Suomen talous- ja yhteiskuntaelämää koskevia päätöksiä, jotka nopeuttivat maamme kehittymistä nykyaikaiseksi kansalaisyhteiskunnaksi.

Kuudes kilpailu mahdollisti kirjoittajalle kansanvaltaisen yhteiskuntamme kehityksen tarkastelun monesta, muun muassa valtiopäivätoiminnan vakiintumisen, suurten kansanliikkeiden synnyn ja kansanopetuksen näkökulmasta.

Kilpailusta kirjoitettiin lähes 500 kirjoitusta, mikä osoittaa nuorison olevan kiinnostunut historiastamme ja yhteiskuntamme toiminnasta. Opettajat saivat lähettää loppuarvosteluun kolme parhaaksi arvioimaansa kirjoitusta ja näin lopputarkasteluun saatiin 57 kirjoitusta 25 koulusta eri puolilta Suomea.

Kilpailu tunnetaan

Kuudes kilpailu vahvisti käsitystä, että kilpailu on muodostunut eläväksi osaksi lukiolaisten syksyn kirjoitusharrastusta. Kilpailun arvostukseen vaikuttaa luonnollisesti se, että  Opetushallitus, Äidinkielen opettajain liitto sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liitto ovat alusta saakka olleet mukana kilpailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Suomen Kuvalehti ja Kustannusosakeyhtiö Otava  tukivat jälleen kilpailua lehti- ja kirjapalkinnoin. Helsingin Suomalaisen klubin säätiö osallistui Mikko Pohtolan muistorahaston kautta voittajien palkitsemiseen.

Monipuolinen aihepaletti

Tämänkertaisessa kilpailussa pohdittiin kansavallan toteutumista maassamme, maaseudun ja kaupungin välistä vastakkainoloa, kansalaisjärjestöjen merkitystä kirjoittajille, yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassamme, naisille avautunutta yliopistokoulutusmahdollisuutta, nykyaikaista raittiusliikettä sekä suomenkielen tulevaisuusnäkymiä.

Palkitsemistilaisuus Kalevalan päivänä

Kilpailun suojelija, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma jakoi Kalevalan päivänä palkinnot FT Panu Rajalan johtaman palkitsemislautakunnan valitsemille parhaille kirjoittajille.

Kuudennessa Suomalaisessa kirjoituskilpailussa palkittiin seuraavat kirjoittajat:
1) Ada Hannimäki, Lahden yhteiskoulun lukio,
2) Eetu Huhta, Joensuun normaalikoulun lukio.
3) Antti Rönkä, Lahden yhteiskoulun lukio.
               

Lisäksi annettiin kunniamaininnat seuraaville kirjoittajille:
Ali Salloum, SYK, Iida Mähönen, Siilinjärven lukio ja Yvonne King, Ressun lukio.

Voittajatyö raittiusliikkeestä

Tämänkertainen kilpailu oli tuloksiltaan erittäin tasainen. Palkitsemislautakunnan mukaan voittaja Ada Hannimäen työ ”Tonkkaviiniä Turmiolan Tommille” erottui kuitenkin joukosta ja osoittaa, että alkoholiongelmasta ja raittiuden tavoitteesta voi argumentoida raikkaasti ja ennakkoluulottomasti. Asiantuntemus ongelman yleisistä ulottuvuuksista sekä omakohtainen näkemys yhdistyivät luontevasti. Kirjoittaja toi kiivailematta ja tyrkyttelemättä esiin oman täyttä raittiutta puolustavan vakaumuksensa osoittaen myös asenteen aiheuttamat sosiaaliset rajoitteet. Historiallisesti rasittunut ”raittiuskilpakirjoitus” paljastuukin yllättävän uudistumiskykyiseksi.

Seitsemäs kilpailu työn alla

Päätöspuheenvuorossa todettiin, että kilpailun tulevaisuutta voidaan pitää valoisana. Projektiryhmä on jo aloittanut seitsemännen Suomalaisen kirjoituskilpailun valmistelun. Sen teemana tulee olemaan ”Suomen ja suomalaisten tulevaisuus nuorten näkökulmasta”. Teema tulee varmastikin avaamaan mielenkiintoisen näkökulman yhteiskuntamme tuleviin vuosiin.