Etusivu
Kirjoituskilpailu 2014
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät

Kilpailun tulokset 2013
- 2013 voittajat

Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto

Kilpailun tulokset 2014

Tulevaisuus on meidän

Suomalaisen kirjoituskilpailun 2014 teema oli " Suomen ja suomalaisten tulevaisuus - nuorten näkökulmasta" ja se kartoitti maamme lukiolaisten, tulevien päättäjiemme, näkemyksiä, odotuksia ja pelkoja nähtävissä olevasta tulevaisuudesta. Kilpailuun osallistui noin 400 opiskelijaa, mikä osoittaa nuorisomme olevan kiinnostuneita maailmantilanteesta ja kaikesta tämänhetkisestä epävarmuudesta huolimatta olevan luottavaisia sen tulevaan kehittymiseen.

Opettajat saivat lähettää loppuarvosteluun kolme parhaaksi arvioimaansa kirjoitusta. Lopputarkasteluun saatiin 104 kirjoitusta 41 koulusta eri puolilta Suomea.

Kilpailua arvostetaan

Seitsemäs kilpailu vahvisti käsitystä siitä, että kilpailu on muodostunut osaksi monen lukion syyskauden ohjelmaa. Kilpailun arvostukseen vaikuttaa luonnollisesti se, että Opetushallitus, Äidinkielen opettajain liitto sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajain liitto ovat alusta saakka olleet mukana kilpailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Suomen Kuvalehti ja Kustannusosakeyhtiö Otava tukivat jälleen kilpailua lehti- ja kirjapalkinnoin. Helsingin Suomalaisen klubin säätiö osallistui Mikko Pohtolan muistorahaston kautta voittajien palkitsemiseen

Kilpailun suosituimmaksi muodostuneesta aiheesta kirjoitettiin myös kilpailun voittajatyö. Aiheessa kilpailija sai valita jonkin ilmiön, esineen tai asian, jonka tulevaisuutta hänen tuli pohtia esseessään. Arvosteluraati saikin lukea perusteellisia nuorten näkemyksiä muun muassa syrjäytyneen nuoren, politiikan, ihmisen, älykkyyden, demokratian, lääketieteen, uskonnon, avioliiton, kirjan, suomen kielen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, hyvinvoinnin jne tulevaisuudesta. Voittajahan pohdiskeli esseessään suomalaisuuden tulevaisuutta.

Palkitsemistilaisuus Kalevalan päivän aattona

Kilpailun suojelija, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma jakoi Kalevalan päivän aattona palkinnot

FT Panu Rajalan johtaman palkitsemislautakunnan parhaiksi katsomille kirjoittajille.

Seitsemännessä Suomalaisessa kirjoituskilpailussa palkittiin seuraavat kirjoittajat:

1) Tommi Paavilainen, Viikin normaalikoulu
2) Lauri Sääskilahti, Oulun Lyseon lukio ja
3) Mikael Kähkönen, Lahden yhteiskoulun lukio.

Lisäksi annettiin kolme kunniamainintaa:

0lli Väisänen, Ounasvaaran lukio
Maiju Pajula, Punkalaitumen lukio ja
Tapio Haaga, Lahden yhteiskoulun lukio.

Voittajatyö sanonnoista

Tämänkertainen kilpailu oli erittäin tasainen ja arvostelijoiden mukaan oli jopa vaikeaa asettaa kirjoituksia paremmuusjärjestykseen. Palkitsemislautakunnan mukaan Tommi Paavilaisen työ "Onko suomalaisuudella tulevaisuutta" erottui kuitenkin joukosta.

I   Tommi Paavilainen,            
    Viikin normaalikoulu:

Onko suomalaisuudella tulevaisuutta?      Lue aine            Puhe 27.2.

Kirjoitus pohtii suomalaisuuden olemusta ja tulevaisuutta tuttujen sanontojen avulla. Toisin kuin perinteessä on tapana kirjoittaja suhtautuu sanontojen totuuksiin kriittisesti ja kääntää ne alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Näin esimerkiksi Kell’ onni on, se onnen kätkeköön muuttuu muotoon Kell’ toivo on, se toivon näyttäköön. Tällä menetelmällä kirjoittaja valaa uskoa suomalaisuuteen. Ahtaat arvot ovat muutettavissa, sinivalkoiseen muottiin mahtuvat uudetkin ideat. Nykyiseen taloudelliseen ahdinkoon kirjoitus tarjoaa rohkaisuksi sanonnan: Paistaa se päivä risukasaankin.

 II  Lauri Sääskilahti,               
    Oulun lyseon lukio:

Onko shakilla tulevaisuutta?                      Lue aine

Pätevään ja omakohtaiseen asiantuntemukseen perustuva kirjoitus shakkipelin merkityksestä,  historiasta ja vaikutuksesta. Myös shakin luonteen muutos ja laajeneminen uusiin käyttäjäpiireihin internetin vaikutuksesta tulee esiin. Huolen aiheiksi nousevat tietotekniikan muutoksista johtuvat yhteiskunnalliset seuraukset. Näin aikamme nopeat muutokset joutuvat tarkasteluun shakin tavoin vanhoista ja myös vaihtuvista näkökulmista. Kun tietokonepelit valtaavat yhä suuremmin alaa viihteestä ja liikemaailmasta, muistutus pelien kuninkaan kestävästä asemasta tuntuu hyvinkin tarpeelliselta.

 III Mikael Kähkönen         ,      
    Lahden yhteiskoulu:

Onko kansallisvaltiolla tulevaisuutta ?     Lue aine

Älykkäästi ja hyvällä tyylillä kirjoitettu analyysi kansallisvaltiosta, jolle kirjoittaja ei anna paljonkaan tulevaisuuden toivoa. Muutamin vedoin kirjoitus viittaa nationalismin melko nuoreen historiaan ja näyttää idean joutuneen jo kuolinkouristuksiin. Tosin loppukommentti antaa kansallisvaltiolle mahdollisuuden nousta uudelleen henkiin viidenkymmenen vuoden kuluttua. Aivan viime vuosien kehitys näyttäisi suorastaan nopeuttavan nationalismin paluuta laajaltikin Euroopassa; näihin tuoreimpiin ilmiöihin kirjoitus ei ota kantaa, mikä hieman heikentää muuten vankkaa todisteluketjua.

   

Kunniamaininnat:

 Olli Väisänen                          
 
Ounasvaaran lukio:

 Ihmisen kuva.                                            Lue aine

Tässä esitellään melko hätkähdyttävä näkymä robottien hallitsemaan maailmaan, jota kohti olemme kirjoittajan mukaan kiihtyvää vauhtia etenemässä. Kirjoitus havainnollistaa ja erittelee, osoittaa uhkia ja mahdollisuuksia, mutta ei ota varsinaisesti kantaa hahmottelemaansa ääritekniseen maailmankuvaan. Yhteiskunnalliset vaikutukset havaitaan, kybernetiikka, tieteistarinat ja nanoteknologia ovat hyvin hallinnassa, mutta raati kaipasi vähän rohkeampaa omakohtaista arviota aiheesta ja ihmisenä olemisen kysymyksestä: ”Mikä minä olen?”

 Maija Pajula                           
 Punkalaitumen lukio:

 Onko maataloudella tulevaisuutta?         Lue aine

Myönteisesti, suorastaan kutsumustietoisesti maatalousammattiin sitoutuva kirjoitus, joka herätti jyrkimmin ristiin menneitä arvioita raadissamme. Tunnustuksellisessa kirjoituksessa on sitä subjektiivista läsnäoloa, jota monista taidokkaista ja valmiiksi hiotuista kirjoituksista kaipailimme. Ristiriitaisten tunteiden herättäminen on elävän tekstin merkki. Erityisesti eläinten hyvinvoinnin puolustus on kiristyvän tehomaatalouden aikana sykähdyttävää luettavaa. Kirjoituksen heikkoutena voi pitää sen yksitasoisuutta ja valmista vakaumusta, jota kirjoittaja ei juuri kyseenalaista. 

 Tapio Haaga, Lahden yhteiskoulu:

 Suomalainen tv-viihde voimiensa tunnossa, myös jatkossa       Lue aine

Otsikkoaan kriittisempi kirjoitus, joka haluaa murtaa pinttyneitä ennakkokäsityksiä ja viihteen vaiheille syntyneitä kliseitä. Älypuhelimen ja erilaisten palvelujen aiheuttamat muutokset tv:n katseluun ja erityisesti viihteen kulutukseen on tässä hyvin havaittu. Twitter, live-keskustelut ja muut ovat ilmiöitä, joihin viihde on jo notkeasti reagoinut ja käyttää monenlaisia tilattavia videopalveluja hyväkseen. Avoimuus ja vapaamielisyys kaatavat vanhoja moraalisia rajoja. Sohvautuneen tv-katselun perinpohjainen muutos on näin hyvin nähtävillä, mutta tarkastelematta vielä jää, mihin ikä- ja kansanryhmiin ja kuinka syvälle muutokset ulottuvat.