Etusivu
Kirjoituskilpailu 2013
- Arvostelulautakunta
- Kilpailuohjeet
- Palkinnot
- Tehtävät
Kilpailun tulokset 2012
Kirjoituspankki
Linkit
Mikko Pohtola
Vuoden Journalistipalkinto
- Säännöt

Vuoden Journalistipalkinto


Mikko Pohtola -palkinnon säännöt

1 §
Helsingin Suomalainen Klubi jakaa vuosittain Mikko Pohtolan muistorahaston pääoman varassa Mikko Pohtola -palkinnon sellaiselle journalistille tai muulle mielipidevaikuttajalle, joka on käyttänyt suomen kieltä esimerkillisesti tai edistänyt merkittävästi tätä päämäärää. Palkinto perustuu lehdistöneuvos Mikko Pohtolan viimeiseen toivomukseen.

Klubi voi lisäksi myöntää Mikko Pohtola -kunniamainintoja ansiokkaista yksittäisistä kirjoituksista tai erityisistä kirjallisista saavutuksista.

2 §
Esityksen palkinnosta tekee klubin johtokunnan vuosittain vuodeksi kerrallaan nimeämä lautakunta. Klubin puheenjohtaja johtaa lautakunnan työskentelyä ja käyttää sen kokouksissa yhden henkilön äänivaltaa.

3 §
Klubin puheenjohtajan lisäksi palkintolautakuntaan kuuluvat sihteerinä klubin viestintätoimikunnan jäsen sekä muina jäseninä kolmesta viiteen journalismiin ja suomen kielen käyttöön perehtynyttä henkilöä, joista kaikkien ei tarvitse olla klubin jäseniä. Palkintolautakuntaan kuuluva ei voi olla ehdolla palkinnonsaajaksi.

4 §
Palkintolautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja päättää hyvissä ajoin palkinnon saajan. Palkinto voidaan myös jättää jakamatta. Lautakunta voi äänestää palkinnon saajasta, mutta äänestystuloksia ei julkisteta. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

5 §
Palkinnon saajasta voi tehdä klubille kirjallisen ehdotuksen palkitsemisvuonna 31.5. mennessä. Lautakunta voi myös pyytää eri tahoilta ehdotuksia palkittavista. Lautakunta ei ole sidottu tehtyihin ehdotuksiin.

6 §
Mikko Pohtola -palkinto jaetaan Mikon päivän viikolla, ensimmäisen kerran vuonna 2009. Mahdolliset Mikko Pohtola -kunniamaininnat jaetaan samassa yhteydessä.

Säännöt on hyväksytty Helsingin Suomalaisen klubin johtokunnan kokouksessa 30.10.2008.