Helsingin Suomalainen Klubi järjestää yhteistoiminnassa Opetushallituksen, Äidinkielenopettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa yhdeksännen Suomalaisen kirjoituskilpailun. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAINEN KIRJOITUSKILPAILU 2016