Helsingin Suomalainen Klubi järjesti yhteistoiminnassa Opetushallituksen, Äidinkielenopettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton sekä Suomen Kuvalehden kanssa kahdeksannen Suomalaisen kirjoituskilpailun. Kilpailun teemat liittyivät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAINEN KIRJOITUSKILPAILU 2015
KILPAILUN TULOKSET