K

Helsingin Suomalainen Klubi järjestää yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton,  Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa
kahdennentoista Suomalaisen kirjoituskilpailun.
Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAINEN KIRJOITUSKILPAILU
2019

Postin lakon vuoksi kirjoitukset pyydetään lähettämään sekä postitse että
sähköpostilla osoitteeseen kirjoituskilpailu@klubi.fi