Helsingin Suomalainen Klubi järjesti yhteistoiminnassa Opetushallituksen, Äidinkielenopettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa yhdeksännen Suomalaisen kirjoituskilpailun. Kilpailun teemat liittyivät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAISEN KIRJOITUSKILPAILUN
2016
TULOKSET