K

Helsingin Suomalainen Klubi järjesti yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton,  Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa
kymmenennen Suomalaisen kirjoituskilpailun.
Kilpailun teemat liittyivät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAISEN KIRJOITUSKILPAILUN
2017 TULOKSET