K

Helsingin Suomalainen Klubi järjesti yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton,  Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa
yhdennentoista Suomalaisen kirjoituskilpailun.
Kilpailun teemat liittyivät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

SUOMALAINEN KIRJOITUSKILPAILU
2018 TULOKSET